Akupunktur

Enkel behandling

Prisen inkluderer innledende konsultasjon på 30 minutter, med etterfølgende akupunktur behandling som varer 20 minutter. Hunden får en myk matte å ligge på. Om dyret er urolig, kan man sedere/berolige dyret, og vekke det igjen etter endt behandling. Det blir da et pristillegg på kr 400 per gang. Vi benytter merket "Seirin" akupunktur nåler, som er verdensledende . Dette er spesial designede akupunktur nåler, med ergonomisk og nøyaktig sentrert skaft, som er produsert av hud- og miljøvennlig propylen. Selve nålen er laget av rustfritt ,elastisk stål, og har en spiss som er diamant slipt og har en konet form,. Nålen penetrerer lett gjennom huden. Nålen er tilnærmet smertefri for dyret. Akupunktur viser seg effektiv overfor ulike lidelser som allergi, leddsmerter/artrose, fordøyelseproblemer, urinveisbetennelse, nyresvekkelse, engstelse, geriatrisk svekkelse.

Pakke pris (6 behandlinger)

Pakken inkluderer innledende konsultasjon på 30 minutter, med etterfølgende 6 akupunktur behandlinger , med et intervall på en eller to uker.Hunden får en myk matte å ligge på. Selve akupunktur behandlingen tar 20 minutter. Om dyret er urolig, kan man sedere/berolige dyret, og vekke det igjen etter endt behandling. Det blir da et pristillegg på kr 400 per gang. Vi benytter merket "Seirin" akupunktur nåler, som er verdensledende . Dette er spesial designede akupunktur nåler, med ergonomisk og nøyaktig sentrert skaft, som er produsert av hud- og miljøvennlig propylen. Selve nålen er laget av rustfritt ,elastisk stål, og har en spiss som er diamant slipt og har en konet form,. Nålen penetrerer lett gjennom huden. Nålen er tilnærmet smertefri for dyret. Akupunktur viser seg effektiv overfor ulike lidelser som allergi, leddsmerter/artrose, fordøyelseproblemer, urinveisbetennelse, nyresvekkelse, engstelse, geriatrisk svekkelse.

Moxa

Prisen inkluderer innledende konsultasjon på 30 minutter, med etterfølgende akupunktur behandling som varer 20 minutter. Hunden får en myk matte å ligge på. Om dyret er urolig, kan man sedere/berolige dyret, og vekke det igjen etter endt behandling. Det blir da et pristillegg på kr 400 per gang. Vi benytter Moxa- penn som avgir varme i form av infrarødt lys, og behandler akupunktur punkter gjennom varmebehandling. Denne varmen har samme bølgelengde som den varmen som avgis ved brenning av urten burot(Artemisia vulgaris), når denne type varmebehandling anvendes på akupunktur punkter. Sistnevnte metode er den tradisjonelle måten å varmebehandle akupunktur punkter på, såkalt moxibusjon. Moxibusjon skal ifølge tradisjonell kinesisk medisin , forbedre livsenergien-Chi(QI). Varmen fra laserpennen eller brenningen av artemisia urten, åpner meridianene(energibaner i kroppen), som fører til bedre flyt av QI. Derved beskyttes kroppen for sykdom. Sykdom medfører stagnasjon i meridianene. Akupunktur eller moxibusjon behandler stagnasjon, slik at Qi kan flyte fritt igjen gjennom meridianene og normalisere kroppen tilbake til balanse. Moxibusjon og akupunktur viser seg effektiv overfor ulike lidelser som allergi, leddsmerter/artrose, fordøyelseproblemer, urinveisbetennelse, nyresvekkelse, engstelse og geriatrisk svekkelse.
Avliving

Katt

Avliving av katt inkl felleskremasjon og administrasjon

Hund under 10 kg

Avlivingen vil foregå i rolige omgivelser. Hunden vil bil beroliget. Deretter vil hunden få en innsovende sprøyte i armen, og sovner inn i løpet av sekunder. Det kan oppstå noen tunge pust etter dette hos hunden, men den vil ikke merke dette.

Hund mellom 10-20 kg

Avlivingen vil foregå i rolige omgivelser. Hunden vil bil beroliget. Deretter vil hunden få en innsovende sprøyte i armen, og sovner inn i løpet av sekunder. Det kan oppstå noen tunge pust etter dette hos hunden, men den vil ikke merke dette.

Hund 20-25 kg

Avlivingen vil foregå i rolige omgivelser. Hunden vil bil beroliget. Deretter vil hunden få en innsovende sprøyte i armen, og sovner inn i løpet av sekunder. Det kan oppstå noen tunge pust etter dette hos hunden, men den vil ikke merke dette.
Blodlaboratorium

CRP

I tillegg kommer konsultasjon kr 1003

Hematologi (røde og hvite blodlegemer)

I tillegg kommer konsultasjon kr 1003

Organer (lever, nyre, sukker, salter/elektrolytter)

I tillegg kommer konsultasjon kr 1003

Stoffskiftet

I tillegg kommer konsultasjon kr 1003

Pakkepris: Hematologi + organer + stoffskiftet

I tillegg kommer konsultasjon kr 1003 Det tas blodprøve fra benet eller halsen, for måling av immunforsvar, blodprosent, organer(lever,nyre,sukker,salter) og stoffskiftet(tyroksin)
Digitalt røntgen

Undersøkelse i 2 plan av hode, skjelett, bryst- og bukorganer

Det tas røntgen av hodet,brysthule og bukhule. Inkluderer narkose med oppvåkning

Hjertesjekk

Det tas røntgen av brysthule med bedømmelse av hjertet og lunger. I tillegg kommer narkose kr 438

Tilleggsbilde

I tillegg kommer narkose kr 438

Digital tannrøntgen

Inkluderer konsultasjon, narkose, tannrøntgen av mistenkt område, samt oppvåkning. For røntgen av alle 4kjever, se egen pris .

Panorama (alle 4 kjever)

Dette er prisen for røntgen av alle 4 kjever, som vurderes. Prisen inkluderer konsultasjon , narkose , og oppvåkning.

HD (Hofter). Sendes direkte til NKK

HD står for hofte dysplasi Dette er en skjelett lidelse hvor lår hodet ikke passer inn i hofteskålen, men er glidd litt ut av den. Dette disponerer for forkalkning og smerte inne i hofteleddet. Lidelsen er arvelig. Hunden får narkose og får oppvåkning etter endt prosedyre. Veterinæren diskuterer røntgenbildet direkte med eier, og kommer med vurdering av funnene mhp HD-hofte dysplasi.. Merk: dette er en subjektiv vurdering fra veterinæren. Endelig HD-diagnose kommer som melding til eier fra NKK ila 2-4 uker. Her er det en autorisert røntgen avleser som har satt HD-status A:fri, B:lav grad HD(kan avles på), C:moderat grad, D; sterk grad HD.

HD med klinikk vurdering

HD står for hodfte dysplasi Dette er en skjelett lidelse hvor lårhodet ikke passer inn i hofteskålen, men er glidd litt ut av den. Dette disponerer for forkalkning og smerte inne i hofteleddet. Lidelsen er arvelig. Hunden får narkose og får oppvåkning etter endt prosedyre. Veterinæren diskuterer røntgenbildet direkte med eier, og kommer med vurdering av funnene mhp HD-hoftedysplasi.. Merk: dette er en subjektiv vurdering fra veterinæren. Endelig HD-diagnose kommer som melding til eier fra NKK ila 2-4 uker .Her er det en autorisert røntgenavleser som har satt HD-status A:fri, B:lav grad HD-kan avles på, C:moderat grad, D; sterk grad HD.

HD/AD (Albuer). Sendes direkte til NKK

HD står for hodfte dysplasi Dette er en skjelett lidelse hvor lårhodet ikke passer inn i hofteskålen, men er glidd litt ut av den. A/D er albueledds dysplasi, hvor overarmsknokkelen ikke passer inn i albueleddet. Dette disponerer for forkalkning og smerte inne i hofte-og albue leddet. Lidelsene er arvelige. Hunden får narkose og får oppvåkning etter endt prosedyre. Veterinæren diskuterer røntgenbildet direkte med eier, og kommer med vurdering av funnene mhp HD-hofteleddsdysplasi og albueleddsdysplasi. Merk: dette er en subjektiv vurdering fra veterinæren. Endelig HD-diagnose kommer som melding til eier fra NKK.Her er det en autorisert røntgen avleser som har satt HD-status A:fri, B:lav grad HD-kan avles på, C:moderat grad, D; sterk grad HD.
Fysioterapi

Laser

Per behandling og region, f.eks hofter er en region, mens rygg er region nr 2

Laser startbehandling

Prisen er for 6 innledende behandlinger. Disse kan tas fortløpende med en dags intervall, eller med flere dagers intervall
Gratis tannsjekk

Gratis tannsjekk ved 6 måneders alder

Hjerteutredning

EKG

EKG med terapi anbefaling

Holter- 24 timer EKG

Holter med terapi anbefaling

Ultralyd av hjertet

ultralyd av hjertet med bedømmelse av hjertekamre og blodstrøm. Ved sedasjon/beroligende kommer det kr 300 i tillegg

Hjerteutredning med terapianbefaling

ultralyd av hjertet med bedømmelse av hjertekamre og blodstrøm. Ved sedasjon/beroligende kommer det kr 300 i tillegg
Hud utredning

Ytre parasitter inkl hudskrap, hud avtrykk

I tillegg kommer konsultasjon kr 1003

Allergitest I (Luftbåren allergi/Atopi)

I tillegg kommer konsultasjon kr.1003 Om fòr allergi test tas samtidig er totalpris kr 7753

Allergitest II (Fòr allergi)

I tillegg kommer konsultasjon kr 1003 Om atopi test/luftbåren allergi test tas samtidig er totalbeløp kr 7813
ID-merking

ID-merking

Kirurgi

Sying (sutur) av sår

I tillegg kommer konsultasjon kr 696, narkose og oppvåkning, ca kr 900. Merk: Det er egne priser for ulike inngrep. Vennligst kontakt oss for pris, per mail eller telefon.

Fjerning av jurtumor hos : Katt

Merk: tillegg for innsending av biopsi er kr 1200. Det er egne priser for ulike inngrep. Vennligst kontakt oss for pris, per mail eller telefon.

Fjerning av jurtumor hos: Hund

Merk: Tillegg for innsending av biopsi/vevsprøve kr 1200. Det er egne priser for ulike inngrep. Vennligst kontakt oss for pris, per mail eller telefon.

Fjerning av enkel tumor, kul

Merk: Det er egne priser for ulike inngrep. Vennligst kontakt oss for pris, per mail eller telefon.
Konsultasjon

Rask konsultasjon

rask konsultasjon på 15 minutter

Vanlig konsultasjon

konsultasjon 15-30 minutter
Parasittundersøkelse

Tester Spolorm og Bendelorm

Undersøkelse av avføringsprøve mhp spolorm og bendelorm

Tester Giardia

Parasittologen – NMBU, standardtest (Spolorm, bendelorm, giardia)

I tillegg kommer konsultasjon kr 696

Parasittologen - NMBU, utvidet test (tillegg: cryptosporidium, tritrichomonas)

Det testes for spolorm, bendelorm, Giardia, Tritrichomonas, cryptococcus. I tillegg kommer konsultasjon kr 696

Pass

Pass til hund og katt, kjæledyrpass, for reise til Sverige, Danmark, Finland Europa og EU land. NB: for rabies vaksine: denne må utføres senest 21 dager før utreise. Revaksineres etter ett år.
Sterilisering og kastrasjon

Sterilisering hunnkatt inkl body

Katten bør faste 6 timer før operasjon, som tar 2 timer. Ingen sting må fjernes. Katten får med body som has på i 10 dager, og blir smertebehandlet. Oppfølging med smertemikstur i 4 dager. Eier får med resept. Katten bør holdes innendørs i 3 uker.. Oppstart med kastratfòr.

Sterilisering hunnkatt + body + IDchip

Katten bør faste 6 timer før operasjon, som tar 2 timer. Ingen sting må fjernes. Katten får med body som has på i 10 dager, og blir smertebehandlet. Oppfølging med smertemikstur i 4 dager. Eier får med resept. Katten bør holdes innendørs i 3 uker. IDchip settes under huden i nakken. Katten registreres hos DyreID.no

Kastrasjon hannkatt

Katten kastreres, hvor testikler fjernes. Katten får lokalbedøvelse i testiklene i tillegg til vanlig narkose. Katten må faste i 6 timer før operasjon. Katten får smertebehandling som varer i 24 timer, deretter gir eier smertemikstur daglig i 4 dager. Eier får med resept. Katten holdes innendørs i 10 dager. Halskrage koster kr 213 i tillegg

Kastrasjon hannkatt + IDchip

Katten kastreres, hvor testikler fjernes. Katten får lokalbedøvelse i testiklene i tillegg til vanlig narkose. Katten må faste i 6 timer før operasjon. Katten får smertebehandling som varer i 24 timer, deretter gir eier smerte mikstur daglig i 4 dager. Eier får med resept. Katten holdes innendørs i 10 dager. ID chip settes i nakken under huden, og katten registreres hos DyreID.no. Halskrage koster kr 213 i tillegg

Kastering + IDchip + vaksinasjon

Katten kastreres, hvor testikler fjernes. Katten får lokalbedøvelse i testiklene i tillegg til vanlig narkose. Katten bør faste 6 timer før operasjon, som tar 2 timer. Ingen sting må fjernes. Katten blir smertebehandlet. Oppfølging med smertemikstur i 4 dager. Eier får med resept. Katten bør holdes innendørs i 10 dager. IDchip settes under huden i nakken. Oppstart med kastratfòr.Katten registreres hos DyreID.no Halskrage kr 100 kommer i tillegg

Kastrasjon hannhund

Hunden kastreres, hvor testikler fjernes. Hunden får lokalbedøvelse i testiklene i tillegg til vanlig narkose. Hunden må faste i 6 timer før operasjon. Prisen inkluderer narkose, smertestillende injeksjon og halskrage

Sterilisering av tispe

Hunden blir kastrert, dvs livmor og eggstokker fjernes. Hunden får lokalbedøvelse langsmed snittet, sammen med narkose. Dette medfører mindre smerte under og etter operasjonen. Hunden bør faste i 6 timer før operasjonen. Sting fjernes etter 10 dager. Hunden får på body og må ha krage i 10 dager. Det anbefales å gi restitusjons-fòr "A/D" i 3 dager etter operasjonen, for å gi hurtig energi til hunden, samtidig som det bedrer sårhelingen.
Tannpleie

Plakk/tannsteinfjerning hund

Hunden må faste i 6 timer før narkose. Ved "omfattende tannstein" er det et pristillegg på kr 400.

Ung katt inkl væske + oppvåkning

Katten må faste 6 timer før narkose. For "omfattende tannstein" kommer et pristillegg på kr 300

Eldre katt inkl væske + oppvåkning

Katten må faste i 6 timer. Prisen inkluderer intubering, væske monitorering og oppvåkning. Det anbefales å ta blodprøve for organsjekk, hvor blodprøven ikke er eldre enn 3 måneder gammel.

Hund omfattende tannstein inkl væske + oppvåkning

hunden må faste i 6 timer før narkose.

Eldre hund inkl væske + oppvåkning

Hunden bør faste i 6 timer. Tannbehandlingen tar ca 2 timer og gjøres med ultralydscaler, samt polering av emaljen. Hunden intuberes og legges på oksygen samt varmematte. Hunden vekkes igjen etter endt prosedyre. Bør ikke spise før tidligsat to timer etterpå

Gjensittende melke-hjørnetenner begge sider oppe eller nede

Prisen inkluderer narkose, tannrøntgen før og etter trekking, smertestillende , resept og oppvåkning. Hunden får smertestillende på klinikken, Eier følger opp smertestillende i 4 dager fra påfølgende dag. Hunden må ha krage, og kun spise våtmat i 14 dager. Hunden må faste 6 timer før timeavtalen.

Rotfylling av tenner: Katt

Katten må faste i 6 timer før narkose. Det tas røntgen av tanne før og etter rotfyllingen, samt kontroll røntgen etter 3 måneder. Katten kjenner ingen smerte etter rotfylling,,og kan spise tørrfòr samme dag.

Rotfylling av tenner: Hund

Hunden må fastes i 6 timer før narkose. Det tas røntgen av tannen før og etter rotfyllingen, samt kontroll røntgen etter 3 måneder.Hunden kjenner ingen smerte etter rotfylling,,og kan spise tørrfòr samme dag.

Tann trekk katt fortann

Katten må faste i 6 timer før narkose. Katten får smertestillende og det tas røntgen før og etter trekkingen. Eier gir katten smertestillende i 4 dager fra dagen etter operasjonen. Katten må spise oppbløtt mat i 2 uker.

Tann trekk katt hjørnetann

Katten må faste i 6 timer før narkose

Tann trekk hund fortann

Hunden må møte fastende 6 timer, men kan få vann. Hnden får lokal bedøvelse og det tas røntgen før og etter trekking. Stingene er oppløsbare og blir borte ila 3uker. Hunden får smertestillende på klinikken , og eier følger opp dette fra dagen etter, i 4 dager.Hunden bør få kun oppbløtt mat i 14 dager

Tann trekk hund hjørnetann

Hunden må møte fastende 6 timer, men kan få vann. Hnden får lokal bedøvelse og det tas røntgen før og etter trekking. Stingene er oppløsbare og blir borte ila 3uker. Hunden får smertestillende på klinikken , og eier følger opp dette fra dagen etter, i 4 dager.Hunden bør få kun oppbløtt mat i 14 dager
Ultralyd

Ultralydundersøkelser av bukhulen

Inkluderer konsultasjon , vurdering av ultralyd funn i buken
Vaksiner

Nobivac Pi (mot kennelhoste)

Hundevaksine mot kennelhoste( parainfluensa virus)

Nobivac DHPPi

Hunde vaksine mot 4 forskjellige virus, hhv Parvovirus, smittsom leverbetennelsesvirus, valpesykevirus, og parainfluensa virus

Rabisin

Hende-og kattevaksine mot rabies. Gjelder dyr som skal reise til Europa. Må senest utføres 3 uker før avreise. Hunden/ katten må være ID merket og ha kjæledyrepass.

Leptodog (mot leptospirose)

Hundevaksine mot Leptospirose, en bakterie som kan overføres til menneske. Rotte er hovedvekt. Smitte skjer via slimhinner og sår, samt vann

Trilyme (mot flått)

Hundevaksine mot bakterien Borrelia Burgdorferi. Gir beskyttelse i ett år.

Nobivac Tricat (mot kattepest, Herpes-og Calici-forkjølelse)

Kattevaksine mot Parvovirus, Herpesvirus og Calicivirus. De to sistnevnte kan gi åpne sår i munnen og nedover luftrøret. Parvovirus/kattepest er t dødelig virus, og svært smittsomt.. Vaksinen gis årlig.
Øye utredning

Farging av hornhinnesår

I tillegg kommer konsultasjon kr 696

Shirmer tåretest

I tillegg kommer konsultasjon kr 696

Øyetrykk (Tonometer)

I tillegg kommer konsultasjon kr 696

Pakke pris (Farging av hornhinnesår, Shirmer, Øyetrykk)

Inkluderer konsultasjon, måling av tårevæske, øyetrykksmåling, farging av hornhinne